Världsunikt: Svenska seniorers kärleksliv

Svenskarna är unika: Aldrig tidigare har så många inlett nya kärleksrelationer på äldre dar och aldrig förr har så många varit nöjda med sitt sexliv. I dag väljer även många äldre att leva som särbos eller sambos. Hur det faktiskt ser ut har dock varit en vit fläck inom både forskning och statistik då man tidigare enbart tittat på ny- eller omgifta. Men en ring på fingret är numera långt ifrån en självklarhet:

 

Denna artikel bygger på olika studier genomförda av Peter Öberg, forskare vid Akademin för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle tillsammans med Torbjörn Bildtgård, forskare vid institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet.

I studien, som fokuserar på hur nya intima relationer ser ut bland äldre, medverkar personer i åldrarna 63–91 år. Intervjupersonerna var antingen dejtande singlar eller personer som träffat sin partner efter 60 års ålder.

 

 

Leva livet

Studierna visar att pensioneringen ofta är en tidpunkt då många väljer att avsluta en gammal relation eller inleda en ny. För många som lever i en relation kan all nyvunnen fritid tillsammans bli ett slags prövning som slutar i skilsmässa. Att vi lever längre idag än för 30–50 år sedan innebär att ”Tills döden skiljer oss åt” betyder mindre nuförtiden än förr – ett faktum som gör att vi i högre utsträckning funderar över vad vi vill och hur livet vi har framför oss ska gestalta sig.

 

 

Sverige = udda och spännande

Sverige är det enda landet i världen med fler frånskilda än änkor och änkemän i åldern 60–90 år, faktum är att idag är nästan hälften av alla frånskilda över 60 år. Detta beror dock inte på att vi skiljer oss mer än i andra länder utan på att vi svenskar inte tenderar att gifta om sig.

 

 

 ”Tills skilsmässan för oss samman”

Att vi inte gifter oss betyder inte att vi lever ensamma: En majoritet av singlarna mellan sextio och nittio år säger sig vara öppna för en ny parrelation om de hittar rätt person.

Att sam- och särboende är så vanligt bland äldre i Sverige är något som väcker uppmärksamhet utomlands. – Folk tror knappt det är sant när vi föreläser om detta. De reagerar även på att vår studie visar att vuxna barn i Sverige ofta är positiva till att en ensam förälder inleder en ny relation. Så ser det inte ut i exempelvis USA, säger Torbjörn Bildtgård. Han menar att Sverige framstår som både udda men också spännande i internationella forskares ögon. – Vi är annorlunda men vi pekar också ut en möjlig framtid för andra länder.

 

I internationella jämförelser utmärker sig Sverige även i andra avseenden. Här finns en uttalad norm både från samhället, barnen och jämngamla att det är tillåtet med en ny kärleksrelation.

 

 

Kvinnor vill ha någon att gå ut med, män någon att komma hem till

När svenska seniorer väl träffar kärleken så prioriterar de självständighet framför äktenskap: Försvinnande få, fyra procent, av de som inleder en parrelation efter 60 års ålder väljer att gifta sig, enligt Bildtgård och Öbergs studier. 70 procent av alla par som passerat sextioårsstrecket väljer att vara särbo och 26 procent väljer att bli sambo (det vill säga flytta ihop utan att gifta sig). Främst är det kvinnorna som föredrar att vara särbo – de vill inte ge upp sin nyvunna frihet efter att ha tagit hand om hemmet i många år – medan männen hellre vill inleda ett förhållande som sambo.

 

 

Den tredje åldern & nya värderingar

Under 1900-talet har livslängden ökat med 30 år och vi kallar tiden efter pensioneringen den tredje åldern, då allt fler kan njuta av många friska och fria år.

Nu träder nya årskullar in i ålderdomen och förändrar den, exempelvis 40-talisterna, som med nya attityder och värderingar kommer upp i hög ålder. De hade sina första relationer under 70-talet. Det var en period då samboende och en friare syn på sexualiteten vann mark. Dagens gamla har ofta med sig ungdomens värderingar in i ålderdomen och det påverkar deras nya relationer.

 

 

Tid att leva, tid att älska

Många av de intervjuade tog upp tidsaspekten. Sent i livet är tiden knapp och man är tvungen att använda den så väl som möjligt. Många uttryckte att det gällde att leva för dagen och ta hand om varandra. En av de intervjuade sade att tidigare i livet kunde man alltid börja om med en ny relation, det kan man inte längre och då gäller det att ta hand om den relation man har. Tidsaspekten påverkar på ett väldigt centralt sätt.

 

 

Stor sexlust bland seniorer

Enligt undersökningen har sex stor betydelse. 72 procent tycker att ett aktivt sexliv är en avgörande ingrediens i ett bra förhållande. Många av de svarande kvinnorna uppger att deras sexliv är bättre nu än någonsin tidigare. Även männen upplever en höjd tillfredsställelse:

Bland svenska 70-åringar rapporterar sex av tio kvinnor och sju av tio män ”hög tillfredsställelse” med sitt sexliv. På sjuttiotalet var det bara fyra av tio kvinnor och knappt sex av tio män i åldersgruppen som var lika nöjda.

 

Oro över hur den andra ska se på den egna åldrade kroppen verkar inte vara något stort bekymmer, åtminstone inte efter den första intima kontakten; då inser man snabbt att inte heller ens partner har en kropp som en 20-åring, vilket gör att man kan strunta i sina ålderskomplex, slappna av och tillåta sig njuta utan hämningar.

 

 

Faktorer som håller igång sexlivet

Vissa faktorer är särskilt viktiga för att sexlivet ska hålla. En studie utförd vid Göteborgs universitet lyfter upp följande omständigheter som relaterade till en hög sexuell aktivitet bland äldre:

 

 • Positiv attityd till sex.
 • Sexdebut före 20.
 • Ett mycket lyckligt förhållande.
 • En fysiskt och mentalt frisk partner.
 • God självrapporterad hälsa överlag och goda sovvanor.
 • Alkoholintag mer än tre gånger i veckan (i rimliga doser).

 

 

Var hittar man kärleken på äldre dar?

Många träffas på dansgolvet, men nätet är också ett lättillgängligt sätt att träffa en partner, 15 procent av alla som ingått i studien träffade sin partner via olika typer av nätdejting.

I en intervju berättar en 70-årig kvinna att hennes dotter hjälpte henne att skapa en profil på en dejtingsajt:

Var skulle jag annars ha träffat män? Man kan ju inte gå ut på gatan och ropa på dom. Jag har träffat många män de senaste åren. Det har varit korta förhållanden som nästan enbart handlat om sex.

70-årig kvinna om nätdejting

 

Studien visar just att det inte är ovanligt att man får hjälp av sina barn att lägga upp en profil på en dejtingsajt. Att barnen visar uppskattning och gläds åt att deras föräldrar är nyfikna och hittar kärleken på nytt är som nämnts tidigare tydligt i undersökningen (däremot händer det att barnen inte är lika förtjusta i att föräldrarna gifter om sig, något som troligen beror på en oro för framtida arv).

Förutom dejtingsajter är det även vanligt att man vänder sig till olika online-forum för att hitta en resekamrat där relationen snabbt utvecklas till en romans kort efter avresedatum.

 

Andra sätt å träffa någon kan vara genom att gå en kurs: exempelvis en språkkurs, matlagningskurs eller inom något konstnärligt eller annat man intresserar sig för (för att öka chanserna bör man dock tänka på att välja en kurs där det kön man är intresserad av har god representation).

 

Det är inte heller helt ovanligt att gammal kärlek blossar upp: en ungdomskärlek, en tidigare älskare/älskarinna eller någon man sedan tidigare varit förtjust i. Ett val som många väljer eftersom det utgör en trygg genväg då man redan känner personen i fråga.

 

 

Fördelar med ny partner på ålderns höst:

 

 • Man kan tillbringa 24 timmar om dygnet tillsammans och ha sex när man vill.
 • Risken att man växer ifrån varandra är ganska liten.
 • Man kan lättare sätta upp ramar för hur man vill leva.
 • Man vårdar oftast kärleken bättre.
 • Man får in någon ny i sitt liv att lära av och upptäcka nya saker med.

 

Som slutord kan sägas att det genom studierna framgår att formen för relationen inte är så viktig utan att det är själva tillgången till en partner som är betydelsefull för att känna tillfredsställelse i livet.
De flesta av de tillfrågade är positivt inställda till nya relationer, även i åldrarna efter fyllda 80. Knappt någon säger att kärlek på äldre dagar är dumt och de flesta är glada över och nöjda med en jämnårig partner.